11.07.2024
Radnice reaguje na připomínky občanů k nové organizaci dopravy a chystá první opatření
Vedení města přijalo připomínky občanů k dopravním opatřením zavedeným po 1. červenci a ve spolupráci s policí připravuje kroky, které vrátí původní režim do ulice Pavlovská při zachování parkovacích zón.  O konkrétních podmínkách a situaci ve zbytku města bude místostarosta Hrdlička jednat s policií již zítra, v pátek 12. července. V úterý tohoto týdne se vedení města sešlo s mluvčími Petice za navrácení značení hlavních a vedlejších komunikací v Mikulově, aby si vyslechlo jejich požadavky.  Tentýž den navečer se konalo setkání s občany v místním kině. Na úvod přijal  místostarosta Ivo Hrdlička odpovědnost za aktuální vyhrocenou situaci, kterou zapříčinilo především zavedení přednosti zprava a její nedostatečná komunikace. Společně s týmem, který se na přípravě a realizaci podílel, odpovídal v následujících téměř dvou hodinách na dotazy občanů.   „K situaci v Mikulově po zavedení dopravních změn se stavíme zodpovědně. Uspořádali jsme osobní setkání s občany a vyslechli si jejich připomínky, abychom měli možnost na jejich podněty a otázky ihned reagovat,“ vysvětluje důvody k setkání s občany Hrdlička a dodává: „Hojnou účast v kině bereme stejně vážně jako velký počet podpisů v petici.“ Připomínky, které přišly ze strany občanů ať už v kině, emailem nebo formou petice, místostarosta s pracovní skupinou vyhodnotil a obratem předložil policii k posouzení. „Po úterním setkání s autory petice a občany jsem společně s pracovní skupinou vytvořil návrh na navrácení ulice Pavlovská do původního dopravního režimu a ten předložil Policii ČR. Návrh zahrnuje zrušení přednosti zprava při zachování parkovacích zón. Z probíhajících jednání je zřejmé, že pro Policii ČR je tento návrh přijatelný. Na páteční ráno jsem naplánoval schůzku, na které projednáme podmínky policie a finální stanovisko. Jakmile budeme mít konkrétní požadavky na úpravu dopravního značení, jsme připraveni změnu okamžitě realizovat. Prvním krokem bylo vyřešení ulice Pavlovská; v dalším kroku se po dohodě s Policií ČR zaměříme na ostatní ulice a křižovatky. Pracovní skupina společně s dopravní policií se jimi bude zabývat již v průběhu páteční schůzky,“ uzavírá Hrdlička.
10.07.2024
Začalo malování modrých čar v rezidentních zónách. Připomeňte si přesný harmonogram lajnování po jednotlivých ulicích
První ulice již mají modré značení. Dnes ráno začalo malování modrých čar, které jasně vymezí zóny rezidentního stání. Lajnování probíhá postupně podle harmonogramu uvedeného níže. Značení probíhá tak rychle, jak je to jen možné. Při teplém počasí jsou čerstvé čáry suché už do půl hodiny. Jakmile z ulice zmizí kužely a značka zákaz zastavení, můžete váš vůz přeparkovat zpět. Připomínáme přesný harmonogram značení po jednotlivých ulicích. Každá oblast bude s dostatečným časovým předstihem označena zákazem zastavení. Od 10. července: ulice Koněvova, 1. května, Česká, Poštovní, Mlýnská, Wolkerova, Školní, Erbenova, Venušina, Havlíčkova, Růžová.Od 17. července: ulice Vídeňská, Husova, Svobody, Alfonse Muchy, Husova, Brněnská, U Staré brány, U Lomu, Lidická, Vinohrady.Od 23. července: ulice Na Hradbách, Vídeňská, Hraničářů, Nádražní, Republikánské obrany, Větrná, Nová, Pod Strání, St. Živného, Vinařská, Zd. Nejedlého, Kpt. Jaroše.Od 30. července: ulice Juttnerova, Košuličova, Republikánské obrany (u hřiště), Purkyňova, M. Majerové, Bardějovská, Republikánské obrany (naproti koupaliště). V první fázi probíhá lajnování v ulicích, kde byla původní bílá parkovací místa. Následně se budou značit nové  rezidentní zóny jako např. oblast Pálavská alej, ulice Žižkova, Marie Majerové nebo Bardějovská. O zahájení malování modrých čar v těchto oblastech vás budeme včas informovat. Předem děkujeme, že své vozidlo včas přeparkujete a pomůžete nám tak dokončit lajnování co nejrychleji. Přílohy
08.07.2024
Přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:Odstávka číslo: 240311282Dne 26.07.2024 od 08:00 hod. do 26.07.2024 16:00 hod.Vypnutá oblast:Trafostanice Mikulov ODPOČÍVKA (500585) - Celá ul. Sportovní - ul. Jiráskova č.p.925/1 - část, ul. Republikánské obrany od č.p.924/18 po č.p.1837/36 (včetně č.p.1699/17, odběru FK a GasNet) - ul. 28.října od č.p.1794/1a po ev.č.680, Trafostanice Mikulov VÍDEŇSKÁ (500613) - část ul. Zlámalova od č.p.835/1 po č.p.840/11 (včetně parc.č.1722/3) - část ul. Vídeňská od části č.p.847/41 a 860/54 po č.p.1518/67 a 1580/76 (včetně č.p.869/50) - část ul. U Bažantnice od č.p.1285/10 a 1162/13 po č.p.1637/2 a 1167/3 - část ul. U Celnice od č.p.1168/16 po č.p.1300/2, Trafostanice Mikulov HRADBY 1 (500571) - ul. Na Hradbách od č.p.867/2 a 861/1 po č.p.1590/70 a 865/9 - ul. Vídeňská č.p.871/48 a 868/52 Trafostanice Mikulov Celnice I. (500562) - ul. Vídeňská č.p.1211/86, 1221/71, 1207/84, 1212/80 - dále odběr Správy železnic a města Mikulov Trafostanice Mikulov Malá Gala (500578) - odběr města Mikulov.Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.Upozornění:V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.Děkujeme Vám za pochopení.EG.D, a.s. Přílohy Přerušení dodávky elektrické energie eon_oznameni_001.pdf Stáhnout