28.06.2024
Mikulov zavádí nový parkovací systém. Přináší zjednodušení, rezidenční výhody a bezpečnější město
Od 1. července bude  v Mikulově platit nový parkovací systém. Jeho cílem je mimo jiné zpřístupnit parkování místním obyvatelům, zjednodušit systém zón i oblastí a rezidentní zóny jasně vymezit. Snahou města je využít dostupnou kapacitu parkovacích míst skrz regulaci cen, snížit dopravní zátěž centra a zvýšit bezpečnost pěších. Novinkou jsou volné parkovací hodiny pro rodinné návštěvy. „Každá změna přirozeně vyvolává nejistotu a emoce. Proto jsme ještě před spuštěním uspořádali setkání s občany, které mělo za cíl srozumitelně systém představit a na místě zodpovědět všechny dotazy.  Mám opravdu velkou radost z toho, jaký zájem naši občané projevili. Pozorně si vyslechli úvodní prezentaci a následující hodinu a půl živě a konstruktivně diskutovali.  Děkuji všem, kdo jste přišli,“ vzkazuje místostarosta Ivo Hrdlička, který je politickým garantem projektu. V tomto článku vám ještě jednou přinášíme souhrn nejdůležitějších informací, které byste měli o novém parkovacím systému vědět. Oblasti parkování Mikulov je přehledně rozdělený do  3 parkovacích oblastí: A – centrum rezidenti, B – rezidenti, C – placená parkoviště. Jednotlivé oblasti bude označovat nové svislé dopravní značení, rezidentní zóny vymezí vodorovné modré čáry. Pravidla parkování se nevztahují na komunikace, které jsou v majetku Jihomoravského kraje.    Jak parkuje rezident? Rezident s dlouhodobým parkovacím oprávněním za 600 Kč/rok  může parkovat kdekoliv v oblastech  A a B. Parkovací oprávnění lze zakoupit v TEDOS Mikulov po předložení dokladu o vlastnictví vozidla. Jak parkuje návštěva rezidenta? Občané s trvalým pobytem v Mikulově nebo vlastníci nemovitosti v Oblasti A, Oblasti B, na Náměstí a Kostelním náměstí mají nárok na 300 hodin parkování pro rodinné návštěvy. Rezident získává volné hodiny pro parkování svých návštěv, i když auto nevlastní a nemá dlouhodobé parkovací oprávnění. 300 volných hodin se vztahuje na bytovou jednotku, rodinný dům nebo jinou nemovitost. Například bytová jednotka, ve které žijí 4 osoby, získává 1 x 300 volných hodin.  V jednom časovém okamžiku může být parkovací limit použit jen pro jediné silniční motorové vozidlo. Jak získat volné hodiny pro návštěvy? Pro získání 300 volných hodin je nutné se zaregistrovat v TEDOS Mikulov, a to následujícím způsobem: Občané, kteří již mají zaplacené parkovací oprávnění pošlou na pokladna@tedosmikulov.cz telefonní číslo a e-mailová adresu. Občané, kteří nemají parkovací oprávnění, a tím pádem zatím nejsou v systému zaregistrovaní, tak mohou učinit prostřednictvím e-mailu pokladna@tedosmikulov.cz nebo osobně během úředních hodin. K registraci je zapotřebí doložit číslo občanského průkazu, telefonní kontakt, případně e-mail, vlastník nemovitosti navíc přidává list vlastnictví. Registrace rodinných návštěv probíhá prostřednictvím aplikace Easy Park. Zde si také pohodlně zkontrolujete zůstatek volných hodin. Kredit 300 hodin platí 12 měsíců od data registrace. Jak parkuje abonent? Podnikatel: Pokud má sídlo nebo provozovnu na území města Mikulov, zakoupí dlouhodobé parkovací oprávnění za 3 000 Kč/rok a parkuje kdekoliv v oblasti A a B. Zaměstnanec: Pokud má zaměstnavatel sídlo nebo provozovnu na území města Mikulov, zakoupí zaměstnanec dlouhodobé parkovací oprávnění za 600 Kč/rok a parkuje kdekoliv v oblasti A a B. Provozovatel služeb: Provozovatel služeb, který potřebuje parkovat po dobu výkonu činnosti, si zakoupí servisní oprávnění v TEDOS Mikulov za 100 Kč/den, a to pro dobu od 6:00 do 20:00 hod. Jak parkuje návštěvník? Jednodenní i vícedenní návštěvník parkuje v oblasti B od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 17:00 hod za cenu 60 Kč/hod (placeno po minutách) nebo na placených parkovištích C1, C2 a C3 na ulici Česká, Komenského, Svobody, Na Hradbách, Republikánské obrany a Jiráskova podle cen uvedených v ceníku, a to v době od 7:00 do 18:00 hod.  Na placených parkovištích je po zadání RZ první hodina parkování zdarma na 1 kalendářní den. Parkování návštěvníků v oblasti A není povoleno. Tato oblast je určena výhradně pro rezidenty. „Na základě osobních jednání s místními podnikateli jsme se rozhodli otevřít oblast B a umožnit návštěvníkům, tedy např. zákazníkům, občanům okolních obcí nebo i jednodenním turistům placené parkování na omezenou dobu,“ vysvětluje Hrdlička změnu původního ceníku. Možnosti platby za parkování Nejjednodušší je zaplatit pohodlně přes aplikaci Easy Park, přičemž platíte za skutečně odparkovanou dobu. Parkovné je možné zaplatit také hotově nebo kartou v parkovacím automatu po zadání RZ do systému.   Ceny pro rezidenty, abonenty a návštěvníky Ceny krátkodobého parkování zůstávají stejné. Od července nebude možné parkovat na Náměstí a Kostelním náměstí. Rezidenti a abonenti, kteří si zakoupili parkovací oprávnění pro Náměstí a Kostelní náměstí, budou moci dále parkovat v oblasti A nebo B. TEDOS s nimi na jejich žádost provede finanční vyrovnání zaplacené ceny. Cena dlouhodobého parkování pro ostatní oblasti se nemění. Úprava rychlosti a dopravního značení Od 1. července bude v rezidenčních zónách platit jednotná rychlost 30 km/hod a přednost zprava. „Rezidenční zóny s omezením rychlosti na 30 km/hod jsou podle Centra dopravního výzkumu jedním z důležitých opatření pro zvýšení bezpečnosti na silnicích ve městech a obcích. Toto opatření chrání především chodce a cyklisty. Kromě snížení rychlosti v těchto zónách platí také pravidlo přednosti zprava. Cílem bylo sjednotit rychlost na 30 km/hod ve všech rezidenčních zónách a tím zajistit jednotnou úroveň bezpečnosti, “ uvádí Hrdlička. Efektivní systém Poslední, a vůbec nejdůležitější fází projektu nového parkování, bude jeho vyhodnocení. To by mělo proběhnout na konci září. „Nový parkovací systém je připravený a nastavený tak, že ho můžeme sledovat a vyhodnocovat. To nám dává možnost přizpůsobit ho skutečným potřebám našeho města,“ uzavírá místostarosta Ivo Hrdlička. Veškeré dokumenty a informace o projektu parkování najdete ZDE. Maté dotaz? Napište nám na parkovani@mikulov.cz.      Přílohy
27.06.2024
Budoucnost Mikulova je na papíře, město má novou strategii rozvoje. Prioritou je vyšší kvalita života obyvatel
Lepší dostupnost bydlení, pestrá kultura pro místní obyvatele, důraz na životní prostředí a soběstačnost, bohatá nabídka rekreačního a sportovního vyžití, dostatečné kapacity vzdělávání a sociálních služeb. To jsou některé z priorit, které jsou součástí nově vypracované strategie města Mikulov s výhledem do roku 2035. Dokument určuje podobu, kam a jak by se město v následujících desetiletích rozvíjet a které projekty jsou pro něj nejdůležitější. Zastupitelé jej schválili na svém jednání 26. června 2024.  „Každý z nás má vlastní představu o tom, jak by jeho město mělo vypadat. Pro někoho je důležitý sport, pro jiného kultura, další považuje za klíčový rozvoj dopravy a infrastruktury. To, co však všechny spojuje, je kvalita života. Musíme najít rovnováhu mezi potřebami návštěvníků i obyvatel města. Je nutné udržovat vyváženost mezi dalším rozvojem a stávajícími hodnotami. Naše město musí být dobrým místem pro život mladých lidí, rodin, dětí i starších generací. Musí poskytovat svým obyvatelům možnost realizovat své sny a je úkolem vedení města naslouchat našim sousedům a respektovat jejich přání,“ řekla starostka Mikulova Jitka Sobotková. Strategii rozvoje netvořilo jen vedení města, ale byli do něj od podzimu 2023 zapojeni také odborníci a široká veřejnost. Proběhlo obsáhlé dotazníkové šetření, spoustu témat se podařilo vyřešit na pracovních skupinách, do kterých bylo pozváno více než 100 obyvatel a expertů. Výsledkem je dokument definující hlavní směry rozvoje města pro nadcházejících 10 let. Pro toto období jsou vytyčeny hlavní cíle a klíčové projekty, které pomohou cíle dosáhnout. „Osobně věřím, že tato strategie bude mít zásadní vliv na podobu Mikulova a život v něm v příštích několika desetiletích. Každé rozhodnutí, které dnes uděláme, bude mít dopad na budoucí generace. Jsem velmi potěšena, že tvorba strategie probíhala se zapojením všech aktérů. Stovky lidí, napříč generacemi, nám nejen prostřednictvím dotazníků pomohly identifikovat oblasti, na které bychom se měli zaměřit. Všem těmto lidem patří velké díky, protože právě díky nim strategie reflektuje jejich skutečné potřeby,“ doplnila Sobotková. Vize Mikulova je komplexní a dotýká se celé řady oblastí. Sdružili jsme je do šesti hlavních cílů: Krásné město Zelené a odolné město Fungující lokální ekonomika Město pro život Chytře řízená doprava Moderní úřad Konkrétní představa je taková, že v ideálním případě bude mít město v roce 2035 asi 8 400 obyvatel, čemuž budou adekvátně odpovídat nabízené služby a počet zaměstnanců a živnostníků. Rozšíří se možnosti nové bytové výstavby. Rozvoj turismu se bude soustředit především na období mimo letní sezónu, podpora ekonomiky bude zaměřená na sektory s vyšší přidanou hodnotou, zlepší se dopravní dostupnost města. Mezi hlavní projekty patří v krátkodobějším časovém horizontu například výstavba nového sběrného dvora, efektivní parkovací systém, realizace lokálních biocenter, rekonstrukce smuteční síně a revitalizace hřbitova nebo rozšíření kapacity terénních služeb. Z projektů, jejichž uskutečnění bude mít dlouhodobější charakter, můžeme jmenovat obnovu Náměstí včetně přilehlého okolí, opravu Národního domu, novou sportovní halu, přípravu oddílné kanalizace, komunitní centrum v prostorách bývalé hasičky nebo výstavbu bytových domů v ulici Bardějovská či nové prostory pro městskou policii. Další plány i podrobnosti k jednotlivým návrhům představíme obyvatelů Mikulova v následujících týdnech a měsících. Celá strategie rozvoje města bude také k prostudování na webu města. „Společně jsme vytvořili dlouhodobou strategii rozvoje Mikulova s ambiciózními cíli. Nesmíme ale zapomínat, že město je vždy takové, jaké si ho my uděláme. Město tvoří především lidé, kteří v něm žijí,“ uzavřela starostka Jitka Sobotková.   Přílohy