Menu Zavřít

Formulář pro podání návrhu projektu

Základní údaje o projektu

Identifikace předkladatele

jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem spolku:

Podrobné údaje o projektu

místo, ulice, č. p. budovy, katastrální území a číslo parcely (pozn: vlastníkem pozemku/ budovy musí být Město Mikulov)

Současný stav

Zamýšlený stav

(zde uveďte celkové předpokládané náklady projektu vč. DPH, podrobně vyplněný položkový rozpočet je povinnou samostatnou přílohou tohoto formuláře)

Přílohy