Menu Zavřít

1. Název

Město Mikulov

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek založení a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

3. Organizační struktura

Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.
Odkaz na Organizační strukturu

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Náměstí 158/1
692 20 Mikulov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Náměstí 158/1
692 20 Mikulov

4.3 Úřední hodiny

Odkaz na Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

Podatelna: +420 519 444 555
Podatelna fax: +420 519 444 500

Další kontakty

4.5 Adresa internetových stránek

www.mikulov.cz

4.6 Adresa podatelny

Náměstí 158/1
692 20 Mikulov

Seznam akceptovaných technických nosičů pro příjem dokumentů v elektronické podobě: CD, DVD, Blu-ray, USB disk a externí USB HDD.

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@mikulov.cz

4.8 Datová schránka

wp6bvkp

5. Případné platby lze poukázat

19-2033060287/0100

6. IČO

00283347

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00283347

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, dokumentů strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.

Koncepční a rozvojové materiály

8.2 Rozpočet

Informace k rozpočtu města, účetní výkazy a závěrečný účet najdete v sekci Rozpočet města.

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

10. Příjem podání a podnětů

10.1 Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit podání, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
10.2 Opravné prostředky
10.4 Popisy úkonů orgánů veřejné moci

Popisy úkonů orgánů veřejné moci naleznete na:

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

11.2 Vydané právní předpisy

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti předpisy povinného subjektu.
Odkaz na Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem poskytování a s tím spojených služeb.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona orgánu o výši úhrad v případě odvolání nebo stížnosti.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

Město nedisponuje vzorem licenční smlouvy.

13.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14 a odst. 4 zákona.

Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti zákona č. 106/1999 poskytování informací podle § 18 zákona:

Obecné informace o kontrolní činnosti

Závazná stanoviska ochrany ovzduší

Informace poskytnuté na základě žádosti