Menu Zavřít
Mgr. Bohdana Souchopová
Vedoucí odboru

Vedoucí odboru

Dveře
125
Mgr. Lenka Hrubá Rážová
Sociální pracovník

Sociální pracovník obce, veřejný opatrovník

Dveře
126
Jana Franková, DiS.
Sociální pracovník

Sociální pracovník obce

Dveře
126
Bc. Dana Hrazdírová
Sociální pracovník

SPO dětí, NRP

Dveře
128
Eliška Slámová, DiS.
Sociální pracovník

SPO dětí, NRP

Dveře
128
Bc. Romana Michlovská
Sociální pracovník

SPO dětí, kurátor - péče o mládež

Dveře
129
Mgr. Bc. Sabina Dvořáková, DiS.
Sociální pracovník

SPO dětí, kurátor - péče o mládež

Dveře
129
 • základní sociální poradenství
 • zabezpečuje koordinaci komunitního plánování sociálních služeb
 • spolupracuje se senior klubem Mikulov s ostatními sdruženími seniorů a se sdruženími zdravotně postižených
 • v případě potřeby spolupracuje s charitativními organizacemi a ostatními organizacemi poskytujícími humanitární pomoc
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnost sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začlenění osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem
 • správní řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení
 • vydávání parkovacího průkazu č. O7
 • realizuje opatření na ochranu dětí vč.výkonu opatrovnictví a poručenství
 • rozhoduje o předpěstounské a předadopční péči vč.sledování vývoje dětí v náhradní rodinné péči
 • vykonává vymezené činnosti při zprostředkování osvojení a pěstounské péče
 • poskytuje poradenskou činnost
 • sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy
 • řeší výchovné problémy a trestnou činnost nezletilých a mladistvých
 • pracuje s občany ohroženými sociálním vyloučením
 • eviduje a vydává lékařům recepty na léčebné přípravky obsahující omamné a psychotropní látky
 • zajišťuje agendu protidrogové problematiky
 • zajišťuje agendu práv příslušníků národnostních menšin vč.romské problematiky