Menu Zavřít

Relaxační zóna pro mikulovské děti: Vítězný projekt participativního rozpočtu dokončen za rekordní dva týdny

Děti z hustě osídlené lokality v severní části Mikulova můžou trávit volný čas v nové Relaxační zóně s herními prvky. Vítězný projekt participativního rozpočtu Tvoříme Mikulov se podařilo realizovat v rekordně krátkém čase. „Relaxační zónu, kterou tvoří tři herní prvky pro děti různých věkových kategorií, se nám podařilo dokončit necelé dva týdny po schválení výsledků participativního rozpočtu zastupitelstvem. Za skvělou připravenost děkuji všem kolegům, kteří měli realizaci projektu na starosti,“ uvedl místostarosta města Ivo Hrdlička (Piráti).

V lokalitě „Pálavská alej“ v severní části Mikulova, která je hustě zastavěná rodinnými a  bytovými domy obývanými převážně mladými rodinami, dlouhodobě chybělo volnočasové vyžití pro děti. To vedlo jednu z místních obyvatelek k tomu, aby přihlásila  do  participativního rozpočtu projekt na výstavbu dětského hřiště. Původní plán vystavět v  této lokalitě kompletní dětské hřiště bohužel nebyl v souladu s územním plánem. Proto město po domluvě s navrhovatelkou přistoupilo k variantě umístit tři herní prvky do ploch veřejné zeleně. Projekt se stal absolutním vítězem hlasování a město ho s náklady 203  tis.  korun nyní realizovalo.

„Jsme rádi, že nové herní prvky obklopené zelení zlepší veřejný prostor a dětem různého věku přinesou bezpečné místo pro hru a venkovní vyžití,“ shrnuje Ivo Hrdlička.

Do prvního ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Mikulov přihlásili občané celkem 18 projektů, z nichž jeden nesplnil potřebná kritéria a další z nich byl realizován mimo  participativní rozpočet. 16 projektů se ucházelo o přízeň obyvatel ve veřejném hlasování. To  proběhlo v období od 26. února do 25. března a zúčastnilo se ho 311 občanů. Každý hlasující měl dva kladné a jeden záporný hlas. Pořadí projektů bylo stanoveno na základě celkového počtu bodů, které jednotlivé návrhy získaly po odečtení záporných hlasů.

Na projekty z participativního rozpočtu vyčlenilo město Mikulov pro rok 2024 celkem 3  miliony korun, občané tak svými hlasy poslali k realizaci celkem deset projektů. Výsledky participativního rozpočtu schválilo zastupitelstvo na svém jednání dne  22.  května. Další vítězné projekty bude město Mikulov postupně realizovat v následujících měsících a letech.