Valtická
zahájení
26. 08. 2015
cena
4 500 000 Kč
financování
rozpočet města

Cíl projektu

Stavba chodníku je součástí dlouhodobě připravovaného projektu "Mikulov, ul. Valtická - vybudování technické infrastruktury". Projekt řeší výstavbu chodníku na ulici Valtická, a to v úseku kolem meruňkového sadu a areálu bývalého státního statku. Realizací chodníku se na tomto úseku významně zvýší bezpečnost chodců, kteří se na tomto úseku pohybují (např. zaměstnanci z areálu bývalého státního statku, trvale bydlící v přilehlých obytných domech nebo návštěvníci lokality). Součástí tohoto projektu je také výstavba veřejného osvětlení v této lokalitě.

Z důvodu souběhu výstavby chodníku s výstavbou kanalizace Mušlov - Mikulov je realizace chodníku rozdělena na 2 etapy. První etapa výstavby chodníku naváže na stávající chodník na ulici Valtická a přes nově budovaný přechod převede chodce na stranu k meruňkovému sadu, povede k nově budovanému místu pro přecházení, který převede chodce na stranu k areálu bývalého státního statku. Druhá etapa pak naváže od tohoto místa pro přecházení a povede za obytnou zástavbu. Druhá etapa bude realizována až po výstavbě kanalizace.

Aktuálně k projektu:

  • Duben 2022 - byly dokončeny hlavní stavební práce na první etapě, kterou úspěšně realizovala společnost TEDOS Mikulov s.r.o.
  • Září 2022 - pokud výstavba kanalizace půjde stejným tempem jako doposud, je pravděpodobné, že práce na druhé etapě chodníku budou dokončeny v průběhu října 2022

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Michal Kramář
Vedoucí odboru

Vedoucí odboru

Dveře
415