Hasička
zahájení
02. 10. 2016

Cíl projektu

Projekt by měl řešit komplexní rekonstrukci a adaptaci budovy historické hasičské zbrojnice na ulici Svobody. Město jako vlastník a investor definovalo cíl tohoto projektu jako vytvoření městské knihovny a městské galerie v rámci jednoho funkčního celku. Tím by z hasičské zbrojnice vznikl reprezentativní prostor pro knihovní fond a rozsáhlou sbírku uměleckých děl ve vlastnictví města.       

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Dalibor Pěnčík
Investice

Příprava a realizace investic

Dveře
414a