Mlýnská
zahájení
15. 09. 2021
cena
8 461 046 Kč
dokončení
31. 12. 2021
financování
rozpočet města

Rekonstrukce místní komunikace na ul. Mlýnská, Poštovní

Tato rekonstrukce navazuje na rekonstrukci kanalizačního a vodovodního řadu provedenou v této lokalitě. Rekonstrukce vozovky plně respektuje stávající dopravní uspořádání s výjimkou úpravy nenormovaných šikmých parkovacích stání na normovaná stání podélná. Vzhledem k souběhu prací s přeložkou VN, která bude realizována firmou ED.G a.s. se předpokládá zahájení prací v 09/2021.  

Dodavatelem je firma COLAS CZ a.s., která nabídla v zadávacím řízení nejnižší nabídkovou cenu.

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Marcela Hrbková
Investice

Příprava a realizace investic, regenerace MPR

Dveře
416