Mlýnská
zahájení
15. 09. 2021
cena
6 868 000 Kč
dokončení
31. 12. 2021
financování
rozpočet města

Cíl projektu

Tato rekonstrukce navazuje na rekonstrukci kanalizačního a vodovodního řadu provedenou v této lokalitě. Rekonstrukce vozovky plně respektuje stávající dopravní uspořádání s výjimkou úpravy nenormovaných šikmých parkovacích stání na normovaná stání podélná.  

Dodavatelem je firma COLAS CZ a.s., která nabídla v zadávacím řízení nejnižší nabídkovou cenu.

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Marcela Hrbková
Investice

Příprava a realizace investic, regenerace MPR

Dveře
416