Mušlov
zahájení
01. 09. 2021
cena
6 232 640 Kč
dokončení
31. 12. 2021
financování
rozpočet města

Cíl projektu

Stavba točny MHD se nachází v extravilánu severozápadně od obce Mikulov, Mušlov. Jedná se o místo v blízkosti křižovatky místní komunikace Mušlov a silnice I/40. Nová zastávka nahradí stávající zastávku (v obou směrech), která je nyní řešena zastávkovými zálivy podél silnice I/40. Stávající zastávka se nachází ve velmi nebezpečném místě v blízkosti křižovatky silnic I/40 a III/42124 a těsně za směrovým obloukem silnice první třídy.

Novostavba chodníku podél silnice vedoucí do osady Mušlov je určena pro bezpečné převední chodců mezi osadou a novou točnou MHD. 

Dodavatelem je firma STRABAG a.s., která nabídla v zadávacím řízení nejnižší nabídkovou cenu.

Rekapitulace dílčích části projektu:

Položka Cena
Točna + zastávka 3 648 981,-
Chodník 1 499 480,-
Veřejné osvětlení 948 873,-
Ostatní a vedlejší náklady 135 306,-
CELKEM 6 232 640,-

Aktuálně k projektu:

  • září 2022 - jednání s projektantem a hledání řešení nedostatků, na které poukázal znalecký posudek PD
  • leden 2023 - stanovení dalšího postupu k vyřešení problému s nezajížděním autobusů do točny

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Dalibor Pěnčík
Investice

Příprava a realizace investic

Dveře
414a