Vídeňská
zahájení
05. 01. 2020
cena
13 498 453 Kč
dokončení
31. 03. 2023
dotační titul
SFDI
financování
dotace, rozpočet města
výše dotace
2 747 051 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je rekonstrukce stávajících přechodů pro chodce, přilehlých chodníkových ploch a dvou vjezdů. Součástí bezbariérové úpravy chodníků je i jejich nasvětlení. Jedná se o chodníky a přechody podél průtahu silnice III/0525 na ulicích Brněnská, 22. Dubna, Komenského a Vídeňská. Dotace SFDI byla získána v limitní výši 2 747 051,- Kč.  

Dále je předmětem projektu rekonstrukce stávajících chodníkových ploch a vjezdů na ulici Komenského a Vídeňská v intravilánu města Mikulova.

Aktuálně k projektu

  • Květen 2022 - opakovaný výběr dodavatele proběhl, vítěznou nabídku předložila společnost PORR a.s s cenou 11.062.446,- Kč. Negativně se zde projevila aktuální rozkolísanost na trhu stavebních materiálů provázená významným růstem cen.  
  • Červenec 2022 - předání a převzetí staveniště je plánováno na 11.7.2022. Následně budou zahájeny stavební práce. Načasování realizace tohoto projektu není ideální, zejména v souvislosti s probíhající turistickou sezónou a nezbytnými dopravními omezeními. Bohužel jsme toto načasování nebyli schopni zásadně ovlivnit. Rozhodnutí o přidělení dotace bylo vydáno až v září 2021, v březnu 2022 pak odstoupil vítězný dodavatel a bylo nutné výběrové řízení na dodavatele opakovat. Vzhledem k podmínkám získané dotace a nutnosti opakovat výběr dodavatele jsme se realizačně dostali do období, kdy je turistická sezóna v Mikulově již v plném proudu. Omlouváme se občanům i návštěvníkům Mikulova za komplikace způsobené probíhajícími pracemi a dopravním omezením a prosíme o trpělivost.