Vídeňská
zahájení
05. 01. 2020
cena
11 062 446 Kč
dokončení
30. 09. 2022
dotační titul
SFDI
financování
dotace, rozpočet města
výše dotace
2 747 051 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je rekonstrukce stávajících přechodů pro chodce, přilehlých chodníkových ploch a dvou vjezdů. Součástí bezbariérové úpravy chodníků je i jejich nasvětlení. Jedná se o chodníky a přechody podél průtahu silnice III/0525 na ulicích Brněnská, 22. Dubna, Komenského a Vídeňská. Dotace SFDI byla získána v limitní výši 2 747 051,- Kč.  

Dále je předmětem projektu rekonstrukce stávajících chodníkových ploch a vjezdů na ulici Komenského a Vídeňská v intravilánu města Mikulova. .

Aktuálně k projektu

  • Květen 2022 - opakovaný výběr dodavatele proběhl, vítěznou nabídku předložila společnost PORR a.s s cenou 11.062.446,- Kč. Negativně se zde projevila aktuální rozkolísanost na trhu stavebních materiálů provázená významným růstem cen.