Vídeňská - přechody
zahájení
05. 01. 2020
cena
9 498 500 Kč
dokončení
31. 08. 2022
dotační titul
SFDI
financování
dotace, rozpočet města
výše dotace
2 747 051 Kč

Úpravy a nasvětlení přechodů, rekonstrukce chodníkových ploch

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících přechodů pro chodce, přilehlých chodníkových ploch a dvou vjezdů. Součástí bezbariérové úpravy chodníků je i jejich nasvětlení. Jedná se o chodníky a přechody podél průtahu silnice III/0525 na ulicích Brněnská, 22. Dubna, Komenského a Vídeňská. Celkové náklady na rekonstrukce, úpravy a nasvětlení přechodů jsou 4 295 500,- Kč, přičemž dotace SFDI na krytí těchto nákladů byla schválena v limitní výši 2 747 051,- Kč.  

Dále je předmětem projektu rekonstrukce stávajících chodníkových ploch a vjezdů na ulici Komenského a Vídeňská v intravilánu města Mikulova. Náklady na tuto část projektu jsou ve výši 5 203 000,- Kč.