Chytré a přívětivé město
zahájení
01. 05. 2021
cena
1 940 625 Kč
dokončení
30. 04. 2022
dotační titul
OPZ
financování
dotace, rozpočet města
výše dotace
1 843 593 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení strategického řízení města v souladu s prvky smart city. Součástí projektu jsou vzájemně provázané aktivity s těmito výstupy: pasport odpadových míst, pasport zeleně a dřevin; komunikační strategie; portál občana; pořízení elektronické úřední desky; rozšíření IS GINIS; pořízení aplikace pro přípravu a tvrobu zpráv rady a zastupitelstva města. Projekt „Chytré a přívětivé město Mikulov“ (reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014605) byl finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Marcela Šimánková
Kultura

Příprava a administrace projektů, cestovní ruch, propagace města, kultura

Dveře
413