Cyklostezky stará celnice - hranice katastru
zahájení
02. 07. 2017
cena
9 245 141 Kč
dokončení
01. 09. 2017
dotační titul
IROP
financování
dotace, rozpočet města
výše dotace
8 229 889 Kč

Hlavním cílem projektu bylo zajistit bezpečnost dojíždějícím při cestě do zaměstnání, školy a za službami. Realizací projektu došlo k: snížení motorové dopravy ve městě Mikulov, zajištění návaznosti cyklodopravy na autobusovou a železniční dopravu. K naplnění cíle projektu došlo vybudováním cyklostezky mezi obcí Sedlec a městem Mikulov. Výstavbou cyklostezky došlo k odklonu cyklistů a chodců, kteří dojíždí ze Sedlece do Mikulova do zaměstnání, za službami či do školy. V posledních letech je velkým trendem využití dopravy na kole či chůze pěšky do zaměstnání a školy. Trend je způsoben větší propagací zdravého životního stylu, která o toto téma vyvolává zájmem napříč věkovými skupinami obyvatel. Mikulov i Sedlec jsou turisticky navštěvované lokality, proto je na silnici I. třídy č. 40 vysoká frekvence dopravy a vysoká nehodovost. Největší frekvence na silnici I/40 je v ranních a odpoledních hodinách, kdy se obyvatelé přesouvají do/ze zaměstnání a škol. Realizace projektu vyřešila odklon cyklistů a chodců směřujících do města Mikulova od dopravy z rušné silnice I. třídy. Zajistila tak jejich bezpečnou cestu do zaměstnání, do školy a za službami.