Revitalizace zeleně v Mikulově
zahájení
01. 06. 2013
cena
2 895 099 Kč
dokončení
30. 10. 2015
dotační titul
OPŽP
financování
dotace, rozpočet města
výše dotace
2 110 488 Kč

Předmětem podpory je regenerace stávající zeleně v zastavěné části města Mikulov v k.ú. Mikulov na Moravě. V rámci realizace akce bude provedeno kácení a výsadby nových dřevin. Cíle projektu Cílem projektu je obnova zeleně při respektování zájmů v území, odstranění havarijních jedinců a koncepční řešení, které umožní smysluplnou a funkční výsadbu dřevin.Jednotlivé plochy se nacházejí na území města Mikulova:
1-Sadovnicky upravená plocha při nároží ulic Hraničářů x Piaristů
2-Park při nároží ulic Piaristů, Pod Platanem
3-Předprostor Úřadu práce
4-Předprostor klášterního areálu - gymnázia
5-Bývalý německý hřbitov
6-Sídliště Dukelská
7-Sídliště Hraničářů
8-Sídliště Pod strání
9-Sídliště 22.dubna I.
10-Sídliště 22.dubna II.
11-Koupaliště Riviéra
12-Sadovnicky upravená plocha při ul. 1.května
13a-Stromořadí v ul. Brněnská
13b-Stromořadí v ul. Pavlovská
13c-Stromořadí v ul. Bezručova
13d-Stromořadí v ul. Hablíčkova
13e-Stromořadí v ul. Růžová
13g-Stromořadí na městském hřbitově