Kozí hrádek
zahájení
30. 10. 2022
cena
6 835 635 Kč
dokončení
22. 11. 2023
financování
rozpočet města

Cíl projektu:

Statické zabezpečení opěrné stěny a komunikace nad touto stěnou, které je nezbytné pro zajištění bezpečného provozu oblasti a inženýrských sítí vedených v zemním masívu. Vyšší část této stěny vznikla historickým odstraněním objektu, který byl k této stěně vystavěn.

Zajištění dostatečné stability této komunikace je navrženo pomocí:

  • svislých zápor s kořeny,
  • zemních předpínaných kotev,
  • železobetonových převázek,
  • hloubkového přespárování a dozdění stávajícího zdiva kamenné a cihelné stěny.

Řešeno pomocí kotevních prvků vázaných do cementových směsí ve vrtech do zemního tělesa, pomocí cementových injektáží, torkretových betonů na líci stávající opěrné stěny, železobetonových prvků a svislých zápor vytvořených z ocelových profilů s cementovými zálivkami.

Organizační a realizační zajištění projektu:

Politický garant projektu:

Ing. Arch. Ivo Hrdlička, 1.místostarosta města

Projektový manažer:

Mgr. Marcela Hrbková, investice

Projektant:

PROXIMA projekt, s.r.o., Ing. Martin Špička

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s. (zadávací řízení - profil zadavatele)