Navigační systém
zahájení
21. 12. 2022
cena
351 077 Kč
dokončení
31. 03. 2023
Projekt nového navigačního systému pro pěší byl zpracován pro vybrané území města na území městské památkové rezervace a přilehlých ulic. Nový navigační systém pro pěší tak nahradí zastaralý a nevyhovující systém z roku 2004.
Informační místa byla navržena jako rozcestníky pro pěší na nejvíce frekventovaných místech, tak aby nedošlo k přehlcení cedulemi v řešené oblasti. 
Ing. Kateřina Korandová
Cestovní ruch

Administrace projektů, cestovní ruch, propagace města

Dveře
413a

Dokumentace navigační systém Mikulov