Koupaliště
zahájení
24. 04. 2022
dokončení
30. 06. 2023

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vyřešit situaci pro havárii z dubna 2022, kdy došlo k zatopení podzemní strojovny koupaliště v důsledku vady na zátce odvodňovací příruby recirkulačního čerpadla a pokusit se vše zvládnout tak, aby po větší část sezóny 2023 bylo koupaliště opět v provozu.  

Po havárii bylo potřeba nejen opravit poškozenou technologii a elektroinstalaci strojovny, ale také realizovat dodatečná opatření z důvodu maximálně možného snížení rizika opakování podobné havárii. I přes složitou výchozí situaci se nakonec podařilo najít řešení, vše zvládnout a otevřít koupaliště pro větší část sezóny 2023. V současné době ještě probíhá jednání s pojistitelem o řešení škodní události.

Projektový manažer:

Ing. Michal Kramář
Vedoucí odboru

Vedoucí odboru

Dveře
415