Energie
zahájení
02. 01. 2023
cena
272 250 Kč
dokončení
31. 12. 2023
dotační titul
EFEKT III
financování
dotace, rozpočet města
výše dotace
245 025 Kč

Cíl projektu:

Cílem zavedení energetického managementu je řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí, jehož významným vedlejším efektem je snižování provozních nákladů.

Pouze provedení investičních opatření pro snížení energetické náročnosti (zateplení, výměna oken, výměna zdroje tepla) samo o sobě nezaručuje dlouhodobě udržitelné a nejvyšší možné snížení spotřeby energie. Až teprve ve spojení s opatřeními v podobě regulace otopné soustavy, přizpůsobení provozu novému stavu budov a zejména zavedení energetického managementu může tento optimální stav zajistit.

Energetický management je systémový a investičně nenáročný soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se skládá zejména z těchto činností:

  1. Měření a zaznamenávání spotřeby energie;
  2. Sběr dat o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, případně četnější;
  3. Stanovení potenciálu úspor energie;
  4. Stanovení výchozího stavu (přezkum spotřeby);
  5. Realizace opatření;
  6. Vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření;
  7. Porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených;
  8. Tvorba a aktualizace energetických koncepcí, energetických (akčních) plánů.

Na zavedení energetického managementu získalo město Mikulov dotaci v rámci Programu EFEKT III.

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Michal Kramář
Vedoucí odboru

Vedoucí odboru

Dveře
415