Valtická
zahájení
02. 01. 2023
dokončení
30. 11. 2024
financování
rozpočet města

Cíl projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce a přeložení autobusových zastávek na ulici Valtická a stávajících přechodů u ZŠ Valtická do stvu odpovídajícho normám a mimo stávající vjezdy do objektů. V současné době je zpracován projekt a zajišťují se potřebná vyjádření pro podání dokumentace na stavební povolení. Předpokládané náklady jsou cca 2 mil. Kč a budou upřesněny po dokončení dokumentace pro provedení stavby.

Organizační a realizační zajištění projektu:

Politický garant projektu:

Ing. Arch. Ivo Hrdlička, 1. místostarosta

Projektový manažer:

Ing. Dalibor Pěnčík, investice

Projektant:

Projekce DS s.r.o., Ing. Peter Štefančík