Brněnská - K Vápence
cena
214 498 Kč
dokončení
10. 02. 2024
financování
rozpočet města

Cíl projektu:

Projekt řeší prodloužení stávající trasy chodníku a vytvoření místa pro přecházení v ul. K Vápence a jeho napojení na stávající chodník vedoucí od autobusové zastávky k přechodu pro chodce přes vozovku v ulici Brněnská. Vzhledem k budované lokalitě rodinných domů v blízkém okolí (ul. K Vápence, lokalita Pod Novou) je pravděpodobné, že dojde k navýšení počtu chodců z autobusové zastávky do zmíněné lokality. Při zachování dosavadního řešení by byli pěší nucení překonávat celkem 3x vozovku přes přechod pro chodce (2x ul. Brněnská a 1x ul. Gagarinova). Nebo by hrozilo reálné zkracování trasy po vozovce.  

Organizační a realizační zajištění projektu:

Politický garant projektu:

Ing. Arch. Ivo Hrdlička, 1.místostarosta města

Projektový manažer:

Mgr. Marcela Hrbková, investice

Projektant:

Projekce DS s.r.o., Ing. Peter Štefančík

Zhotovitel:

Ladislav Černý, IČ:15233944 (zadávací řízení - profil zadavatele)