Šibeniční vrch
zahájení
01. 09. 2023
dokončení
30. 11. 2024
financování
rozpočet města, dotace

Cíl projektu:

Cílem projektu je vybudování lokálního biocentra (LBC 19) na parcelách p.č. 8816 a 8817 v lokalitě Šibeniční vrch. Celkové investiční náklady budou stanoveny po dopracování projektové dokumentace. Na realizaci projektu bude město žádat o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP). V současné době bylo zadáno zpracování projektu.

Organizační a realizační zajištění projektu:

Politický garant projektu:

Ing. Arch. Ivo Hrdlička, 1. místostarosta

Projektový manažer:

Ing. Michal Kramář, vedoucí ORŽP

Odborný garant:

Ing. Aneta Nečasová, péče o veřejnou zeleň