Prochaskův lesopark
zahájení
28. 06. 2023
dokončení
31. 12. 2026
financování
rozpočet města, dotace

Cíl projektu

  • vytvořit plochy veřejné zeleně s celoměstským významem pro krátkodobou rekreaci obyvatel města Mikulov i návštěvníků,
  • vytvořit zajímavou rekreační lokalitu, která bude mít také funkci vzdělávací, herní, ale i přidanou uměleckou hodnotu,
  • propojit lesopark s krajinou i novou obytnou zónou v prostoru bývalých kasáren.

Organizační a realizační zajištění projektu:

Politický garant projektu:

Ing. Arch. Ivo Hrdlička, 1.místostarosta města

Projektový manažer:

Bc. Magdalena Krčmová

Projektant:

Atelier Gaia - krajinná architektura, s.r.o.

Zhotovitel/dodavatel: