Menu Zavřít

Smlouva o vzájemné spolupráci byla sepsána v srpnu 2003. Kromě tradičních návštěv Pálavského vinobraní v Mikulově a recipročně Jarmoku v Galantě byly uspořádány Den Mikulova v roce 2004 a Den Mikulovska v roce 2005, výstava prací dětí ze ZUŠ a výstavy výtvarníků. Byly navázány kontakty mezi sportovci, pěveckými soubory, základními uměleckými školami a seniory. Novou záležitostí je projekt Mikulov baví Galantu – Galanta baví Mikulov, který byl zahájen v roce 2008.