Menu Zavřít

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, dle ustanovení § 91 odst. 1
svolávám
ustavující zasedání zastupitelstva města na den 31. října 2018 v 16,00 hod. do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov.

Před zahájením budou zvoleným členům Zastupitelstva města Mikulova předána osvědčení o zvolení členem zastupitelstva.

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva města
3. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni a určení počtu členů rady města pro volební období 2018-2022
4. Volba starosty, místostarosty (místostarostů) a ostatních členů rady města
5. Určení místostarosty zastupujícího starostu
6. Zřízení kontrolního a finančního výboru, volba předsedů a dalších členů výborů
7. Návrh odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
8. Závěr

V Mikulově dne 22. 10. 2018
Rostislav Koštial
starosta