Menu Zavřít

webové stránky obce:  www.obec-milovice.cz

ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE ze dne 2.4.2009, v účinnosti dne 22.4.2009

  • Změna č. 1 Územního plánu Milovice ze dne 3.6.2015, v účinnosti dne 1.7.2016
  • Změna č. 2 Územního plánu Milovice ze dne 2.3.2016, v účinnosti dne 25.3.2016
  • Změna č. 3 Územního plánu Milovice ze dne 24.6.2019, v účinnosti dne


Opatření obecné povahy, kterou se vydává Změna č. 3 ÚP Milovice ze dne 24.6.2019

Úplné znění po Změně č. 3 Územního plánu Milovice

 

Grafická část:

 

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:

  • Obecní úřad Milovice
  • Městský úřad Mikulov, odbor stavební a ŽP  - dveře č. 227

 

Územní studie "Milovice, Za Blanářovým" - aktualizace č. 3