Menu Zavřít

Vydání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením

Na vydání parkovacího průkazu má právo osoba, která je vlastníkem průkazu osoby pro zdravotně postižené a to ve II. stupni ZTP nebo ve III. stupni ZTP/P. Průkaz osoby pro zdravotně postižené vydává pobočka Úřadu práce Mikulov.

Doba platnosti Parkovacího průkazu je shodná s dobou platnosti stávajícího průkazu ZTP, ZTP/P, vyznačené na zadní straně průkazu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žadatel musí být hlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu města Mikulova jako úřadu obce s rozšířenou působností. K vyřízení parkovacího průkazu si žadatel donese platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, platný OP a fotografii o rozměru 45 x 35 mm. Žadatel o parkovací průkaz musí být na městském úřadě vždy osobně přítomen, aby parkovací průkaz podepsal. Pokud je žadatel doprovázen jinou osobou, může zůstat v automobilu před úřadem a pro podpis si dojde sociální pracovník, který vydává parkovací průkaz.

Při vydání speciálního označení vozidla pro nezletilé dítě předloží zákonný zástupce (rodič) svůj občanský průkaz, případně rodný list dítěte, pokud jej nemá zapsáno ve svém občanském průkazu.

Při vydání speciálního označení vozidla pro osobu omezenou ve způsobilosti k právním úkonům předloží opatrovník takové osoby svůj občanský průkaz a listinu opatrovníka vydanou příslušným soudem.

Při vyřizování parkovacích průkazů kontaktujte sociální pracovnice:

Mgr. Lenka Hrubá Rážová, tel:. 519444532, e-mail: hruba@mikulov.cz
Jana Franková, tel.: 519444578; email: frankova@mikulov.cz
Mgr. Bohdana Souchopová, tel.: 51944607, email: souchopova@mikulov.cz