Menu Zavřít

webové stránky obce:   www.obec-perna.cz

ÚZEMNÍ  PLÁN  PERNÁ  ze dne  27.1.2011

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:

  • Obecní úřad Perná
  • Městský úřad Mikulov, odbor stavební a ŽP -  dveře č. 233

Umístění na webových stránkách obce:   NE

Územní studie "lokalita D1,D2  - Perná, Nad Hřištěm" - zapsána do evidence ÚPD

 

Územní studie "lokalita B1,B2 a Br - Perná" - návrh


Zpráva o uplatňování Územního plánu Perná


V současné době se projednává – návrh pro veřejné projednání

Textová část:

Výkresová část: