Menu Zavřít

Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopností z důvodu:

  • věku
  • nepříznivého zdravotního stavu
  • pro krizovou sociální situaci (např. finanční, bytové problémy)
  • životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností
  • sociálně znevýhodňující prostředí
  • ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby 

Označení nepříznivá sociální situace zahrnuje různé další situace, které způsobily sociální vyloučení osoby a tato osoba nemůže nebo má oslabenou schopnost tuto situaci sama nějakým způsobem řešit.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Sociální pracovník poskytuje osobě v nepříznivé sociální situaci základní nebo odborné sociální poradenství. Z informací od klienta zjistí jeho potřeby, tyto následně vyhodnotí a komplexně je posoudí. Klient je seznamován s vhodnými metodami sociální práce a možným řešením nepříznivé sociální situace. Sociální pracovník vyhotoví s klientem individuální plán vedoucí k naplnění klientových cílů. Dále sociální pracovník spolupracuje s navazujícími organizacemi, které jsou vhodné při řešení situace klienta. Zajišťuje poradenství k sociálním dávkám, doprovází klienta na jednání s jinými organizacemi, ve spolupráci s dalšími institucemi pomáhá např. vyhledat vhodné ubytování, řešit dluhovou problematiku, podat žádosti do vhodných zařízení poskytující sociální služby.

Při řešení nepříznivé sociální situace kontaktujte sociální pracovnice:

Mgr. Lenka Hrubá Rážová, tel:. 519444532, e-mail: hruba@mikulov.cz
Jana Franková, tel.: 519444578; email: frankova@mikulov.cz 
Mgr. Bohdana Souchopová, tel.: 51944607, email: souchopova@mikulov.cz