Menu Zavřít

Kontrolní výbor

 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města,
 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti,
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města
 • řeší a projednává návrhy člena ZM na projednávání a to na základě zákona č. 128/2000 Sb. § 82 písm. a)
 • řeší a projednává dotazy, připomínky a podněty člena ZM na předsedy výborů na základě zákona č. 128/2000 Sb. § 82 písm. a)
   

Členové kontrolního výboru

Mgr. Vojtěch Jedlička - předseda
JUDr. Květoslava Budínová
Mgr. Jiří Tichý
Martin Chromý
Mgr. Hana Míčková
Mgr. Darja Kocábová
Mgr. Silvie Pelant Janatová

Finanční výbor

 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančním prostředky města,
 • plní další úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo města.
   

Členové finančního výboru

JUDr. Vojtěch Mihalík - předseda
Ing. Vlastimil Mihalík 
Doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
RNDr. Jiří Matuška
Ing. Jiří Daniel, MBA, MSc.
Mgr. Karel Pavlík
Ing. Petr Marcinčák ml.

Osadní výbor

v části obce Mikulov, ulice Mušlov

 • předkládá zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje části města a rozpočtu města
 • vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města, radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města,
 • vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládanými občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města.
   

Členové osadního výboru

Jan Kavalec - předseda
Lenka Kavalcová
David Svoboda
Vladimír Vébr
Jana Vébrová
Adam Gálik
Zuzana Gáliková