Menu Zavřít

Kontrolní výbor

 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města,
 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti,
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města
 • řeší a projednává návrhy člena ZM na projednávání a to na základě zákona č. 128/2000 Sb. § 82 písm. a)
 • řeší a projednává dotazy, připomínky a podněty člena ZM na předsedy výborů na základě zákona č. 128/2000 Sb. § 82 písm. a)
   

Členové kontrolního výboru

 • předseda - Mgr. Vojtěch Jedlička
 • JUDr. Květoslava Budínová
 • Mgr. Jiří Tichý
 • Martin Chromý
 • Mgr. Hana Míčková
 • Mgr. Darja Kocábová
 • Mgr. Silvie Pelant Janatová
 • zapisovatel - Mgr. Petr Augustin  (člen výboru - NE)

Finanční výbor

Zápisy z jednání finančnního výboru

 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančním prostředky města,
 • plní další úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo města.
   

Členové finančního výboru

 • předseda - JUDr. Vojtěch Mihalík
 • Ing. Vlastimil Mihalík
 • Doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
 • RNDr. Jiří Matuška
 • Ing. Jiří Daniel, MBA, MSc.
 • Ing. Petr Marcinčák ml.
 • Mgr. Kamila Kmetová Ph.D.
 • Mgr. Bc. Vojtěch Jedlička
 • Ing. Lenka Vítková
 • zapisovatelka - Ing. Ingrid Klanicová (členka výboru - NE)

Osadní výbor

v části obce Mikulov, ulice Mušlov

 • předkládá zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje části města a rozpočtu města
 • vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města, radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města,
 • vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládanými občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města.
   

Členové osadního výboru

 • předseda - Lenka Kavalcová
 • David Svoboda
 • Vladimír Vébr
 • Adam Gálik
 • zapisovatelka - Lenka Kavalcová (členka výboru - ANO)