Menu Zavřít

Kontrolní výbor

 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města,
 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti,
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města
 • řeší a projednává návrhy člena ZM na projednávání a to na základě zákona č. 128/2000 Sb. § 82 písm. a)
 • řeší a projednává dotazy, připomínky a podněty člena ZM na předsedy výborů na základě zákona č. 128/2000 Sb. § 82 písm. a)
   

Členové kontrolního výboru

 • Ing. Vlastimil Mihalík - předseda
 • Mgr. Vojtěch Jedlička
 • Bc. Silvie Pelant Janatová
 • Mgr. Rostislav Souchop
 • Mgr. Zbyněk Tureček
 • MUDr. Milan Poláček
 • Kateřina Šílová

Finanční výbor

 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančním prostředky města,
 • plní další úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo města.
   

Členové finančního výboru

 • Ing. Vladimír Zich - předseda
 • Bc. Jiří Pelant DiS
 • Ing. Petr Marcinčák
 • Ing. Antonín Fabičovič
 • RNDr. Jiří Matuška
 • JUDr. Vojtěch Mihalík
 • Ing. Jiří Daniel MBA, MSc

Osadní výbor

v části obce Mikulov, ulice Mušlov

 • předkládá zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje části města a rozpočtu města
 • vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města, radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města,
 • vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládanými občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města.
   

Členové osadního výboru

 • Jan Kavalec - předseda
 • Adam Gálik BA
 • Zuzana Pudelková
 • David Svoboda
 • Vladimír Vébr
 • Jan Kavalec
 • Jana Vébrová