Menu Zavřít

Sociální pracovník rozhodne o ustanovení zvláštního příjemce za podmínky, že by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit anebo nemůže-li oprávněný /příjemce dávky/ výplatu přijímat. Souhlas oprávněného s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v případě, že oprávněný, nemůže výplatu přijímat; to neplatí, pokud oprávněný vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osoba, ve většině případů rodinný příslušník, navštíví odbor sociálních věcí a podá podnět k zahájení správního řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávky starobního, invalidního a sirotčího důchodu. Vhodné je u jednání doložit zprávu odborného nebo obvodního lékaře, který potvrzuje nemožnost oprávněného přijímat ze zdravotního důvodu dávku důchodového pojištění. V určitých případech je sociálními pracovnicemi provedeno sociální šetření v místě bydliště oprávněného.

Dotazy směřujte na sociální pracovnici: 

Mgr. Bohdana Souchopová, tel.: 51944607, email: souchopova@mikulov.cz