Menu Blisko

Geopark Turold

Znajduje się w pobliżu jaskini Na Turoldzie i został zbudowany w 2006 roku na sztucznym nasypie, na którym ustawiono 17 rodzajów skał z różnych rejonów Republiki Czeskiej. Skały wybrano tak, aby reprezentowały jak najszerszą skalę typowych skał przedstawiających geologiczną historię poszczególnych części Republiki Czeskiej.

Jaskinia na Turoldzie
Rezerwatów przyrody Turold
Szlak edukacyjny „Turold”

Galeria zdjęć

lokalizacja na mapie