Menu Blisko

Niewiele przyrodniczych obszarów proponuje tyle możliwości aktywnego spęczenia czasu w przyrodzie co Mikulow i jego okolice. Reliefowy krajobraz jest utworzony przez pogórze z wapiennym grzebieniem Pavlowskich szczytów i zalesiony milowickim lasem. 

Uwagę zwiedzających przykłuwają przede wszystkim, skaliste pawłowskie szczyty, różnorodnością form zjawisk krasowych i rozmaitością roślin oraz zwierząt. Na południowym krańcu Mikulowa rozciąga się szeroka dolina potoku Včelinek (czyt.Vczelinek), który jest największym prawostronnym dopływem rzeki Dyje. Atrakcyjne jest także połączenie z krainą areału lednicko- valtickiego, a po stronie austriackiej część pawłowskich szczytów. 

Przyrodniczą i krajobrazową wartość Mikulowska podnosi miejscowy klimat, który charakteryzuje łagodniejsza zima i największa liczba słonecznych dni w ciągu roku na terenie całej Republiki Czeskiej. Z tym też właśnie, związana jest możliwość spędzania wolnego czasu i rekreacji w Mikulowie, praktycznie w przeciągu całego roku.