Menu Blisko

Anabaptyści

Do życia Mikulowa, a następnie całego winnego obszaru południowych Moraw weszła w roku 1526 nowa warstwa społeczna- nowobaptyści lub też, anabaptyści. Nazywanie anabaptystów „habani“ przyjęło się głównie na Słowacji, ale sami anabaptyści traktowali je jako niezwykle obraźliwe, albowiem miało urażliwy podtekst.

Więcej informacji

Morawska szlachta przyjęła anabaptystów jako aktywnych gospodarczo obywateli. Umożliwiła im nie tylko osiedlić się na swoich gruntach ale przede wszystkim, żyć i prowadzić gospodarstwa według własnych idei. Stosunek morawskich możnowładców do anabaptystów nie był jednakże zawsze pozytywny. Wielu za anabaptystami specjalnie nie przepadało, raczej ich tolerowało, z uwagi na ich wiedzę, niezawodność, profesjonalizm, bezkonkurencyjną jakość i niską cenę za wykonaną pracę. 

Na czele anabaptystów stał Balthazar Hubmaier (1480?- 1528), teolog z czasów początków anabaptystycznego ruchu. Na południowe Morawy i do Mikulowa przyszli po tym, jak zostali za swoją wiarę i socjalne wymagania wygnani ze Śzwajcarii i sąsiednich, lepiej rozwiniętych krajów zachodniej Europy. Tym niemniej, przyjęcie anabaptystów w Mikulowie nie było przejawem wolności religijnej. Głównym powodem były ekonomiczne wygody, które ze sobą do mikulowksiego majątku ziemskiego przynieśli przedstawiciele bardziej zaawansowanej zachodniej kultury. Hubmaier szybko zgromadził wokół siebie, w Mikulowie tysiące anabaptystycznych zwolenników. Po jego egzekucji, znaczącą osobnością anabaptystycznego ruchu na Morawach stał się Jakub Hutter, nowobaptystyczny kaznodzieja. Około 1533 roku Hutter wprowadził nowe wytyczne ekonomocznego biznesu. Jego zasługą stało się ukończenie długoletniego rozproszenia nowobaptystów i założenie oryginalnego, wyznaniowo- socjalnego społeczeństwa, żyjącego z postępowej, ekonomicznej działalności gospodarczej- anabaptystycznej gminy.  

Anabaptyści w Mikulowie i okolicy (PDF 1050kB)

Szlak edukacyjny: Śladami anabaptystów

Szlak edukacyjny, w pięciu panelach zaznajamia z krótkim, ale niezwykle bogatym okresem, kiedy to w Mikulowie osiedlili się nowobaptyści. 

Początek niniejszego panelu edukacyjnego znajdziesz bezpośrednio w centrum miasta, w pobliżu grobowca Dietrichsteinów. Szlak prowadzi ulicami miasta dzięki czemu, jest dobrze dostępny i nie jest męczący. Ma długość 1,5 km. Począwszy od pierwszego przystanku wydasz się w kierunku północnowschodnim i dostaniesz się uliczką Kamenný řádek (Kamienny rząd) do drugiego panelu na ulicy 1. května (1- wszego Maja). Szlak prowadzi dalej tą ulicą, aż do trzeciego przystanku w małym parku na skrzyżowaniu ulicy 1. Května i  ulicy Bezručova. W miejscu tym, oprócz odpoczynkowego miejsca znajduje się także drewniana rzeźba anabaptysty. Z miejsca tego zostaje już tylko kawałek do nowo zrekonstruowanego parku koło dawnego łomu „Janičův vrch” (szczyt Janicza), gdzie umiejscowione zostały dwa ostatnie panele szlaku. 

Galeria zdjęć

lokalizacja na mapie