Menu Blisko

Cztery parki narodowe

Tabulová

W 2014 roku zlikwidowano Narodowy Rezerwat Przyrody Tabulová, Růžový vrch i Kočičí kámen, a na obszarze wymienionych rezerwatówu utworzono nowy Narodowy Rezerwat Przyrody Tabulová, składający się z Góry Stołowej i Růžový vrch. Tenże Park Narodowy położony jest na północ od Mikulowa. U podnóża i zboczy Góry Stołowej (Stolová hora, 458 m npm.) rozciąga się bogaty w czarnoziem step z mnóstwem rzadko spotykanej roślinności (np. szałwia etiopska, która występuje w tym miejscu jako jedynym w całej Czeskiej Republice, sasanka wielokwiatowa, palawski goździk Lumintzera, skalny kosaciec piaskowy, ostnica Jana, lilia złotogłów i in.). Na obszarze tym można zaobserwować rownież przedstawicieli bezkręgowców- jelonek rogacz (łac.lucanus cervus), świerszcz polny (łac.gryllus camprestris), sieciarka ponto- medyteranejska (łac.libelloides coccajus), motyl krasopani hera (łac.euplagia quadripunctaria). Ssaki reprezentuje na przykład kret europejski (łac.talpa europaea). Na szczycie grzbietu Różowy Szczyt znajdujemy szereg zjawisk krasowych np. otwory i wypracowane przez wiatr, okna krasowe. Na skalnych stepach pojawia się np. sesleria błotna (łac.sesleria caerulea), skalnica gronkowa (łac.saxifraga paniculatea), starzec główkowaty (łac.tephoroseris integrifolia), wiechlina badeńska (łac.poa badensis) i in. Na stepowych polach wegetuje rozchodnik ostry (łac.sedum acre), rozchodnik biały (łac. sedum album) i rojnik (łac.sempervivum). Północne i północno-zachodnie zbocza lasu kwitną wczesną wiosną przebiśnieg (łac.galanthus nivalis). Cały obszar chroniony obfituje w obecność stepowych gatunków bezkręgowców (np.  siwoszek niebieski (łac.oedipoda caerulescens), modliszka zwyczajna (łac. mantis religiosa) i in.). W krzewich gnieżdżą np. wróblowe (łac.passeriformes), jarząbatka (łac.sylvia nisoria), przęstka pospolita (łac. hippolais icerina), turkawka zwyczajna (łac.streptopelia turtur), słowik pospolity (łac.luscinia luscinia) i kląskawka zwyczajna (łac.saxicola rubicola). Na dwóch stromych, skalnych zboczach szczytu Różowy szczyt, znajdują się ruiny Sirotčígo hrádku.

podstawowe informacje

Powierzchnia

108,38 ha

Wysokość nad poziomem morza

288 - 458 m

Teren jest chroniony przed

29. 7. 2014

Powiązane linki

CHKO Pálava

lokalizacja na mapie