Venušina, Erbenova
zahájení
01. 01. 2023
cena
5 179 468 Kč
dokončení
10. 02. 2024
financování
rozpočet města

Cíl projektu

Celková rekonstrukce zpevněných ploch na ul. Venušina a Erbenova po provedené opravě vodovodního řadu (VaK Břeclav). Rekonstrukce se týká jak místní komunikace, tak chodníku. Stávající střešní svody vyústěné na chodník budou zaústěny do nových příčných odvodňovacích žlabů osazených v chodníku.

Organizační zajištění projektu:

Politický garant projektu:

Ing. Arch. Ivo Hrdlička, 1. místostarosta

Projektový manažer:

Ing. Dalibor Pěnčík, investice

Projektant:

Projekce DS s.r.o., Ing. Peter Štefančík

Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (zadávací řízení - profil zadavatele)