Menu Zavřít

Komise jsou poradními orgány rady města. Rada města na svém jednání dne 3. 12. 2018 zřídila komise, zvolila jejich předsedy a členy a určila zapisovatele komisí.

Pro volební období 2018 - 2022 byly zřízeny tyto komise: Poradní sbor MVS „dílna“, Komise školská, Komise prevence kriminality, Komise sociální a bytová, Komise pro kulturu, cestovní ruch a zvelebování města, Komise pro sport a volný čas, Komise výstavby a architektury, Komise pro strategický rozvoj města, Redakční rada Zpravodaje města Mikulov, Komise pro posuzování žádostí o dotace a Komise dopravy a parkování.

 

Poradní sbor MVS "dílna"

 • předseda – Sylva Chludilová
 • Rostislav Koštial
 • Marcela Effenbergerová
 • Martin Dostál
 • MgA. at Mgr. Anna Soldánová
 • Adam Vrbka
 • Petra Eliášová
 • Mgr. Petr Kubín
 • Kateřina Šílová
 • Břetislav Malý
 • zapisovatelka - Marcela Šimánková (člen komise – NE)

Komise školská

 • předseda – Mgr. Rostislav Souchop
 • Mgr. Hana Míčková
 • Mgr. Miroslav Pokorný
 • Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.
 • Bc. Renáta Březinová
 • Lenka Říhová
 • Mgr. Alena Židelová
 • Ing. Jiří Vrbka
 • Mgr. Eva Divoká
 • zapisovatelka - Ing. Ingrid Klanicová (člen komise – NE)

Komise prevence kriminality

 • předseda – Petr Kulhavý BA
 • Mgr. Zbyněk Tureček st.
 • Bc. Romana Michlovská
 • Ing. Silvie Pospíšilová
 • Mgr. Stanislava Kubíčková
 • Mgr. Alena Ciklová
 • Richard Stacha
 • Antonín Šišulák
 • Petr Leikeb
 • Ing. Vít Radkovič
 • zapisovatel - Jiří Hamerník (člen komise – ANO)

Komise sociální a bytová

 • předseda - MUDr. Ivo Koneš
 • JUDr. Irena Hřebřinová
 • Mgr. Bohdana Souchopová
 • MUDr. Milan Poláček
 • Mgr. Zbyněk Tureček st.
 • Ing. Marie Leskovjanová
 • Janka Šišuláková
 • Lenka Samsonová
 • zapisovatelka – Libuše Kuldová (člen komise – ANO)

Komise pro kulturu, cestovní ruch a zvelebování města

 • předseda – Sylva Chludilová
 • JUDr. Květoslava Budínová
 • Vladimír Michna
 • Vítězslav Pfeffer
 • Mgr. Hana Míčková
 • Helena Prokešová
 • Jana Drochytková
 • Mgr. Silvie Pelant Janatová
 • Ing. Jiří Vrbka
 • Kateřina Šílová
 • Ing. Markéta Sojková
 • zapisovatelka - Marcela Šimánková (člen komise - NE)

Komise pro sport a volný čas

 • předseda – Mgr. Karel Pavlík
 • Ing. Vlastimil Mihalík
 • JUDr. Vojtěch Mihalík
 • Mgr. Roland Odehnal
 • Ing. Jiří Daniel MBA, MSc.
 • Mgr. Rostislav Souchop
 • Michal Žovinec
 • Stanislav Baláž
 • zapisovatelka - Bc. Magdalena Krčmová (člen komise – NE)

Komise výstavby a architektury

 • předseda – Mgr. Leona Alexová, MBA
 • Mgr. Vojtěch Jedlička
 • Ing. Josef Hromek
 • Ing. Michal Kramář
 • Ing. arch. Štěpán Děnge
 • Ing. arch. Ivo Hrdlička
 • Ing. arch. Aleš Fiala
 • Pavel Šuba
 • Vojtěch Vymyslický
 • zapisovatel Ing. Vilém Michna (člen komise – NE)

Komise pro strategický rozvoj města

 • předseda – Rostislav Koštial
 • Mgr. Vojtěch Jedlička
 • Bc. Leona Alexová, MBA
 • Ing. arch. Štěpán Děnge
 • Marcela Koňáková
 • Mgr. Jiří Kmet
 • Ing. Tomáš Ranzenhofer, Ph.D.
 • Jaroslav Smečka
 • zapisovatel - Ing. Michal Kramář (člen komise – ANO)

Redakční rada Zpravodaje města Mikulov

 • předseda – Sylva Chludilová
 • JUDr. Květoslava Budínová
 • Bc. Zbyněk Tureček ml.
 • Mgr. Darja Kocábová
 • Mgr. Silvie Pelant Janatová
 • Mgr. Jaromír Crhan
 • Jaroslav Smečka
 • MUDr. Ivo Koneš
 • Mgr. Ilona Salajková
 • zapisovatelka - Petra Eliášová (člen komise – NE)

Komise pro posuzování žádostí o dotace

 • předseda – Mgr. Karel Pavlík
 • RNDr. Jiří Matuška
 • Ing. Vlastimil Mihalík
 • Mgr. Miroslav Pokorný
 • Ing. Jiří Daniel MBA, MSc.
 • Mgr. Jaromír Crhan
 • Vladimír Michna
 • Mgr. Darja Kocábová
 • Bc. Jiří Pelant, DiS.
 • zapisovatelka - Mgr. Jana Dmitrievová, MBA (člen komise – NE)

Komise dopravy a parkování

 • předseda – Petr Kulhavý, BA
 • Antonín Šišulák
 • Bc. Leona Alexová, MBA
 • Vladimír Michna
 • Ing. arch. Ivo Hrdlička
 • Marian Hanuška
 • Ing. Pavel Sameš
 • Adam Gálik
 • Ing. Petr Snášel
 • zapisovatel – Mrg. Hynek Opluštil (člen komise – ANO)