Menu Blisko

Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Palawa znajdują się cztery parki narodowe (Děvín, Křivé jezero (Krzywe jezioro), Slanisko u Nesytu i Tabulová), pięć rezerwatów przyrody (Liščí vrch (Lisi szczyt), Milovická strán (Milowicki stok), Svatý kopeček (Święta Górka), Šibeničník (Wisielec) i Turold), jeden narodowy park krajobrazowy (Kalendář věků) i cztery parki karajobrazowe (Kočičí skála (Kocia skała), Kienberg, Růžový kopec (Różowa góra) i Anenský vrch (Anenski szczyt)).