Menu Blisko

Cmentarz pruski (Pruský hřbitov)

Niedaleko od Starej Celnicy znajduje się cmentarz pruski. Zostało tu pochowanych ponad 200 żołnierzy Królewskiej Armii Pruskiej, którzy w 1866 r. po zwycięskiej kampanii przeciwko Austrii zajęli Mikulov i w okresie od lipca do września 1866 r. zmarli z powodu cholery. Podczas renowacji  cmentarza oprócz drobnych fragmentów krzyży odkryto również nienaruszony marmurowy krzyż poświęcony pierwszemu ofi cerowi pruskiemu, który został zidentyfi kowany w Mikulovie. Na cmentarzu osadzono również repliki brakujących krzyży.

lokalizacja na mapie