Menu Blisko

Parki karajobrazowe

Růžový kopec (Różowe Górza)

Jest on częścią Obszaru Chronionego Krajobrazu Pálava. Wierzchołek wzgórza tworzą skały osadowe formacji Ždánicko-Hustopečskiej, z których na szczycie wystaje głaz wapienny. Na płaskowyżu szczytowym naprzemiennie występują niewielkie obszary stepu łąkowego i zbiorowiska krawędziowe. Na wschodnim zboczu, w pobliżu szczytu, znajdują się ugory stepowe. Zachodnie zbocze wzgórza, na którym znajdują się nowsze, odłogowane tarasy, porasta roślinność zielna pozostała po usunięciu drzewostanu akacjowego. W latach 90. XX w. stwierdzono tu 158 gatunków roślin naczyniowych, wśród których szczególnie chronione są: gwiazdnica pospolita, kosaciec niski, kozłek lekarski, len cienkolistny, zawilec gajowy, trzykrotka biała i fiołek trójbarwny. Obszary stepowe wymagają okresowego wypasu, koszenia lub przynajmniej usuwania resztek drzewnych. Skład fauny jest bardzo zbliżony do składu fauny na wzgórzu Anenský vrch PP.

podstawowe informacje

Powierzchnia

6,20 ha

Wysokość nad poziomem morza

260 - 286 m

Teren jest chroniony przed

1. 1. 1987

Powiązane linki

CHKO Pálava

lokalizacja na mapie