Menu Blisko

Rezerwatów przyrody

Milovická stráň (Milowicki stok)

Charakterystyczne dla rezerwatu Milowicki stok są ciepłolubne dęby termofilne z gatunkowo bogatym runem zielonym i łąkowymi stepami. Bogaty w kawiaty rezerwat obejmuje ponad 200 gatunków roślin np. sasanka wielkokwiatowa (łac.pulsatilla),  kosaciec niski (łac.iris pumila), kosaciec pstry (łac.iris variegata), traganek długokwiatowy (łac. astragalus onobrychis), miodownik wielkokwiatowy (łac.melittis melissophyllum), oman- oko Chrystusa (łac.inula oculus- Christi), klematis (clematis armandi), ), miłek wiosenny (łac. adonis vernalis) i in. Właśnie w tym miejscu ujawniono jedyną lokalizację zarazy czerwonawej (łac.orobanche teucrii) na terenie całej Czeskiej Republiki. Spośród stepowych gatunków bezkręgowców w rejonie pojawia się chrząszcz Syzyf (łac.sisyphus schaefferi). Na obrzeżach lasu miewa swe gniazdo np.  kląskawka zwyczajna (łac. saxciola rubicola), trzmielojad zwyczajny (łac.pernis apivorus), krętogłów zwyczajny (łac.iynx torquilla), dzięcioł zielonosiwy (łac. picus canus), świergotek drzewny (łac.anthus trivialis) i in.

podstawowe informacje

Powierzchnia

87,54 ha

Wysokość nad poziomem morza

198 - 297 m

Teren jest chroniony przed

1. 7. 1994

Powiązane linki

CHKO Pálava

lokalizacja na mapie