Menu Zavřít

Přírodní rezervace

Milovická stráň

Pro Milovickou stráň jsou typické teplomilné doubravy s druhově bohatým bylinným podrostem a drnové a luční stepi. Květena rezervace čítá přes 200 druhů rostlin, např. koniklec velkokvětý, kosatec nízký, kosatec pestrý, kozinec vičencovitý, medovník velkokvětý, oman oko Kristovo, plamének přímý, sasanka lesní aj. Byla zde nalezena jediná lokalita zárazy ožankové v českých zemích. Ze stepních druhů bezobratlých se tu pohybuje chrobák vrubounovitý. Na okraji lesů hnízdí např. bramborníček černohlavý, včelojed lesní, krutihlav obecný, žluna šedá, linduška lesní aj.

základní informace

Rozloha

87,54 ha

Nadmořská výška

198 - 297 m

Území je chráněno od

1. 7. 1994

Související odkazy

CHKO Pálava

umístění v mapě