Menu Zavřít

Přírodní památka

Kienberg

Jde o paleontologické naleziště rostlin evropského významu. Temeno vrchu Kienberg (244 m n. m.) je překryto spraší. V písčitých sedimentech se nacházejí druhohorní fosilie. Rostlinstvo tu zastupují stepní trávníky s roztroušenými křovinami. Lokalita je význačná výskytem více druhů blanokřídlého hmyzu, vázaného na hlinité svahy. Hnízdí zde po dlouhé době i vlha pestrá.

základní informace

Rozloha

7,62 ha

Nadmořská výška

207 - 247 m

Území je chráněno od

2. 1. 1996

Související odkazy

CHKO Pálava

umístění v mapě