Portz Insel

významná lokalita v Mikulově

Lokalita se nachází asi 4 km jihovýchodně od středu města Mikulova na vyvýšenině zvané Tichý ostrov (dříve Portz Insel). Na dnešním poloostrově, který je z části obklopen rybníkem Nový, můžete spatřit bývalý letohrádek, později přebudovaný na lovecký zámeček.

Letohrádek nechal postavit kolem roku 1629 kardinál František Dietrichstein a sloužil jako výletní a odpočinkové místo mikulovského panstva. Poloostrov býval dříve ostrovem a přístup na něj byl možný pouze po patnácti obloukovém cihlovém mostu. Areál letohrádku společně s mostem byl prohlášen za nemovitou kulturní památku.