Menu Zavřít

Novokřtěnci

Do života Mikulova a následně i celé vinorodé oblasti jižní Moravy vstoupila v roce 1526 zcela nová vrstva obyvatelstva – novokřtěnci či anabaptisté. Pojmenování novokřtěnců „habáni“ se vžilo až na Slovensku, ale sami novokřtěnci ho vnímali jako krajně hanlivé, neboť mělo urážlivý podtext.

 

Více informací

Moravská šlechta přijala novokřtěnce jako hospodářsky aktivní obyvatelstvo. Umožnila jim usadit se na svých pozemcích a především žít a podnikat podle vlastních idejí. Vztah moravské vrchnosti k novokřtěncům však nebyl vždy jen kladný. Mnozí neměli novokřtěnce příliš v oblibě a spíše je tolerovali pro jejich odbornost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, bezkonkurenční kvalitu a levnost odváděné práce.

Novokřtěnci byli vedeni Balthazarem Hubmaierem (1480?–1528), teologem z období počátků anabaptistického hnutí. Přišli na jižní Moravu a do Mikulova poté, kdy byli pro svoji víru a sociální požadavky vypovězeni ze Švýcarska a okolních vyspělejších zemí západní Evropy. Přijetí novokřtěnců v Mikulově však nebylo jen projevem náboženské svobody. Hlavním důvodem byl hospodářský přínos, přinášený na mikulovské panství příslušníky vyspělejší západní kultury. Hubmaier kolem sebe v Mikulově brzy soustředil tisíce novokřtěneckých příznivců. Po jeho popravě se stal významnou postavou novokřtěneckého hnutí na Moravě Jakob Hutter, kazatel novokřtěnců. Kolem roku 1533 prosadil Hutter nové zaměření na hospodářské podnikání. Jeho zásluhou vyústily dlouholeté rozepře novokřtěnců do založení originálního nábožensko-sociálního společenství provozujícího pokrokové hospodářské podnikání – novokřtěnecké obce.

Novokřtěnci v Mikulově (PDF 95kB)

Novokřtěnci v Mikulově a okolí - leták (PDF 1050kB)

Naučná stezka Po stopách novokřtěnců

Naučná stezka vás na pěti panelech seznámí s krátkým, ale o to plodnějším obdobím, kdy se v Mikulově usadili novokřtěnci.

Vstupní panel stezky najdete přímo v centru města, v sousedství Dietrichsteinské hrobky. Stezka prochází ulicemi města, díky tomu je dobře přístupná a nenáročná. Je dlouhá 1,5 km. Od prvního zastavení se vydáte severovýchodním směrem a vystoupáte uličkou Kamenný řádek k druhému panelu na ulici 1. května. Stezka dále pokračuje touto ulicí až ke třetímu zastavení v malém parčíku na křižovatce ulic 1. května a Bezručova. Zde je kromě odpočinkového místa umístěna také dřevěná skulptura novokřtěnce. Odtud už zbývá jen kousek do nově zrekonstruovaného parku u bývalého lomu Janičův vrch, kde jsou umístěny poslední dva panely stezky.

umístění v mapě