Menu Zavřít

Přírodní památka

Kočičí skála

Přírodní památka Kočičí skála (361 m n. m.) leží asi 2 km severně od Mikulova a jedná se o malou vápencovou skálu, v jejichž štěrbinách se uchytila např. tařice skalní. Západní svah útesu pokrývá luční step s válečkou prapořitou, východní svah porůstají teplomilné křoviny.

Na severozápadním svahu skalky se nachází jediná existující populace pomněnky úzkolisté na Pavlovských vrších. V lokalitě se nachází několik zvláště chráněných rostlin, jako jsou hlaváček jarní, hvězdnice zlatovlásek, koulenka vyšší, kozinec vičencovitý, len tenkolistý, lomikámen trojprstý a zvonek boloňský.

základní informace

Rozloha

0,66 ha

Nadmořská výška

345 - 362 m

Území je chráněno od

1. 1. 1946

Související odkazy

CHKO Pálava

umístění v mapě