Menu Zavřít

Přírodní rezervace

Svatý kopeček

Na vrcholu Svatého kopečku je uchován zbytek zarovnaného povrchu, na svazích se vyskytují drobné izolované skály a krasové tvary. Stepní plochy místy zarůstají teplomilnými křovinami, např. hlohem jednosemenným a mahalebkou obecnou, pro skalní step je typická početná populace kosatce nízkého a kosatce skalního písečného.

Svatý kopeček představuje pro Českou republiku zřejmě nejbohatší lokalitu záraz (např. mordovka písečná a záraza šupinatá). Společenstvo stepních bezobratlých reprezentuje např. hojná kudlanka nábožná, zlatohlávci, roháči obecní, chrousti obecní. Ve věžích kaple hnízdí několik párů kavek obecných, v opuštěném lomu pár výrů velkých. Vyskytuje se zde např. ještěrka zelená i užovka hladká.

Křížová cesta na Svatý kopeček
Naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově

základní informace

Rozloha

36,04 ha

Nadmořská výška

240 - 360 m

Území je chráněno od

10. 5. 1946

umístění v mapě