Menu Zavřít

Prochaskův lesopark

Procházkův lesopark se nachází v severovýchodní části katastrálního území města Mikulova v těsné blízkosti bývalého vápencového lomu Janičova vrchu.

Historie Procházkova lesoparku je provázána s historií bývalého Janičova kopce, který byl během 20. století téměř odtěžen. Janičův kopec (dříve s vrcholem 315 m. n m.), v minulosti nazývaný Janitschberg nebo také Marienberg, byl původně jedním z vrcholů vápencových bradel Pavlovských vrchů navazujícím přes údolí Mariánského (Mušlovského) potoka na mikulovský Svatý kopeček. Na Janičově kopci, zajímavém nejen z botanického a geologického pohledu, se koncem 18. století započalo s těžením vápence, které vyvrcholilo rozsáhlou těžbou v roce 1930, jenž skončila téměř úplnou likvidací kopce v 70. letech 20. století.

Okrašlovacím spolkem byla na Janičův vrch vybudovaná vycházková cesta, jejíž část mezi městem a kopcem byla doplněna v r. 1911 výsadbou aleje, jejíž realizaci sponzoroval Dr. Karel Prochaska. V roce 1913 byl podél této tzv. „Prochaskove aleje" na plochách bývalých pastvin vybudován park s množstvím okrasných keřů, doplněný v roce 1921 výstavbou městského koupaliště. Koupaliště, napájené Mariánským potokem, tvořily dva betonové bazény zasazené jednou ze svých stran do rostlých skal Janičova kopce. Autorem vystavěné plovárny byl městský stavitel Ing. R. Czujan. Okolí obou bazénů - jednoho pro plavce, druhého pro neplavce, bylo doplněno květinovou výzdobou.

Od 30. let 20. století, kdy se započalo s intenzivní těžbou vápence na Janičově kopci, došlo také k postupnému zániku tohoto areálu, jako místa krátkodobé rekreace obyvatel Mikulova a jeho okolí.

Poslední větší revitalizaci Prochaskova lesoparku realizovalo město Mikulov v roce 2011. V rámci tohoto projektu bylo provedeno ošetření, kácení a výsadba nových dřevin. Byly také založeny nové trávníky a vycházková trasa parku byla doplněna lavičkami a odpadkovými koši. Celkové náklady projektu se pohybovaly kolem 555 tis. Kč.

V současnosti město Mikulov pracuje na dalším rozšíření Prochaskova lesoparku. V nedávné době byly v lesoparku nainstalovány nové prvky a interaktivní hry.  

 

 

 

 

umístění v mapě