Menu Blisko

Parki karajobrazowe

Na cvičišti

W przeszłości teren ten był wykorzystywany jako poligon wojskowy. Na dawnych polach wojsko stworzyło bardzo zróżnicowane środowisko, które zapewniło odpowiednie warunki dla szerokiej gamy organizmów, zarówno tych, które preferują gołą i słabo porośniętą glebę, lub takich, które wolą trawiasty krajobraz z zaroślami. Roślinami, które dobrze się tu rozwijają, są miłek letni lub czyściec roczny. Występuje tu również 40 gatunków zwierząt objętych szczególną ochroną, zwłaszcza bezkręgowców. Występuje tu populacja motyla barczatki kataks, a także motyla czarcikęa łąkowego i motyla skalnika driada. W piasku można też znaleźć chronione osy i pszczoły z rodziny smuklikowatych, które chętnie budują swoje gniazda w piasku.  Można tu spotkać czterdzieści gatunków ptaków, takich jak dudek zwyczajny, którego najbogatsza populacja lęgowa w Republice Czeskiej znajduje się w sąsiednim Lesie Milovickim.

podstawowe informacje

Powierzchnia

54,50 ha

Wysokość nad poziomem morza

242 - 300 m

Teren jest chroniony przed

5. 8. 2016

Powiązane linki

CHKO Pálava

lokalizacja na mapie