Menu Zavřít

Přírodní památka

Na cvičišti

V minulosti byla lokalita využívána jako vojenské cvičiště. Na bývalých polích zde tak působením armády vzniklo velmi různorodé prostředí, které poskytlo vhodné podmínky celé škále organismů a to jak ty, které vyhledávají holou a spoře zarostlou půdu tak ty,  které preferují travnatou krajinu s  křovinami. Z rostlin se zde daří hlaváčku letnímu nebo čistci ročnímu. Domov zde našlo také 40 druhů zvláště chráněných živočichů, zejména bezobratlých. Žije zde populace nočního motýla bourovce trnkového, dále motýl ostruháček kapinicový či okáč ovsový. Nalezenete zde i chráněné vosičky a včely, jako ploskočelka pospolná, které si rády staví hnízda v písku. Vyskytuje se tu také na čtyřicet druhů ptáků, např. dudek chocholatý, který má v sousedním Milovickém lese nejbohatší hnízdní populaci v ČR.

základní informace

Rozloha

54,50 ha

Nadmořská výška

242 - 300 m

Území je chráněno od

5. 8. 2016

Související odkazy

CHKO Pálava

umístění v mapě